Οι πληρωμές γίνονται κατά το Check-in
Αποδεκτές κάρτες: Visa / MasterCard / Maestro
Οι American Express δεν υποστηρίζονται.
Συνεργαζόμενες τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha bank, Εθνική τράπεζα

Why to book directly ?
  •  -5% έκπτωση σε σχέση με άλλα online site
  • Real Time διαθεσιμότητα
  •  Όχι προμήθειες
  •  Booking: Πολύ καλό ! 8.4
  •  Expedia: Πολύ καλό !  4/5
  •  TripAdvisor: Άριστα !  4/5
Skip to content