Οι πληρωμές γίνονται κατά το Check-in
Αποδεκτές κάρτες: Visa / MasterCard / Maestro
Οι American Express δεν υποστηρίζονται.
Συνεργαζόμενες τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha bank, Εθνική τράπεζα

Why to book directly ?
  •  -5% off from other online booking engines
  • Real Time Availability
  •  No Booking Fees
  •  Booking: Very good! 8.4
  •  Expedia: Very good!  4/5
  •  TripAdvisor: Excellent  4/5
Skip to content